Beth ydyn ni’n ei wneud

Mae’r Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar yn darparu triniaeth i bobl sy’n cael episod cyntaf o seicosis.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Oedolion yn ardal Cwm Taf rhwng 18-35 oed sy’n cael episod cyntaf o seicosis.

A all unrhyw un ddefnyddio’r gwasanaeth hwn?

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau o unrhyw ffynhonnell. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00 am- 5:00 pm.

Beth i’w ddisgwyl

Bydd y wybodaeth a gesglir gan ein Tîm Ymyrraeth Gynnar yn helpu i benderfynu ar y math o seicosis rydych chi’n ei brofi, ei achosion posibl a’r ffordd orau i’ch helpu. Mae’n bosibl yr argymhellir triniaeth naill ai fel claf allanol neu mewn ysbyty. Mae’r driniaeth fel arfer yn cynnwys meddyginiaeth ac ymyraethau seicolegol.


 

Tîm Iechyd Meddwl Cymuned Cynon
Ystbyty Cwm Cynon
Ffordd Newydd
Aberpennar
CF45 4BZ
01443 715100
Merthyr Community Mental Health Team
Parc Iechyd Prifysgol Keir Hardie
Ffordd Aberdâr
CF18 1BZ
01685 351100

 

Tîm Iechyd Meddwl Cymuned Taf Elai
Draw
Y Rhodfa
Y Comin
Pontypridd
CF37 4DF
01443 486856
Tîm Iechyd Meddwl Cymuned y Rhondda
Adeiladau Bwrdeistrefol
Stryd Llewellyn
Pentre
CF41 7BT
01443 424350

 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Ysbyty Tonteg
Ffordd yr Eglwys
Tonteg
Pontypridd
CF38 1HE
01443 443014