Pwrpas

Fel y disgrifiwyd yn narpariaethau Deddf Diogelu Data’r DU 1998, rydym yn cymryd camau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Rheolir y wybodaeth a gyflwynwyd gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae defnyddio’r wefan hon yn arwydd o’ch cytundeb

Gwybodaeth personol

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr y we gyda thrydydd partïon.

Gwefannau Allanol

Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i gysylltiadau allanol; mae casglu gwybodaeth gan safleoedd o’r fath yn ddarostyngedig i bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o’r fath yn ôl eich disgresiwn.