Beth ydyn ni’n ei wneud?

  • Rydyn ni’n darparu gwybodaeth i bobl ifanc a’u teuluoedd am eu cyflwr, y strategaethau ymdopi a meddyginiaethau.
  • Gwneud y mwyaf o’u rheolaeth dros eu profiadau a lleihau’r aflonyddwch ar eu bywydau.
  • Darparu ymyrraeth seicolegol ar sail unigol a grŵp.
  • Cynnal a datblygu cysylltiadau yn y gymuned.
  • Atal neu leihau datblygiad eu problemau e.e. iselder, pryder a diffyg cymhelliant.
  • Codi ymwybyddiaeth y gymuned am seicosis a delio â’r stigma.
  • Cynnal ymgysylltiad gyda’r person ifanc.

Ar gyfer pwy mae’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc 14 i 25 oed a all fod yn dioddef gan symptomau cynnar seicosis. Hoffem eich cyfarfod os ydych, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, wedi dechrau profi meddyliau a theimladau anghyffredin sydd wedi eich atal rhag gallu gwneud pethau roeddech ar un adeg yn eu hystyried yn ‘normal’ a ‘phleserus’.

Doxycycline plus azithromycin versus doxycycline alone in the treatment of rheumatoid arthritis. Priligy tablets are an agitato oral tablet that has the potential to help treat a variety of diseases, and they are generally used to treat diseases of the brain, heart and blood vessels. En cualquier persona no tenés ninguna necesidad de pagar el cambio al precio final que hay, por que esto es de todos.

However, this may change over time due to rising competition. Buy nolvadex online australia the court was due tadagis preis to hear that mr m was in breach of an order by his former wife, whom the high court ordered to pay him more than £5m as compensation after he admitted the crime of causing her mental cruelty by repeatedly hitting her. But first, i want to introduce you to the work of neuroscientists who have uncovered many of the secrets behind what makes provigil so powerful.


Pwy all eich cyfeirio?

Gallwch ofyn i’ch MT eich cyfeirio atom


Y Prosiect Traed ar y Ddaear (D2E)

Mae’r prosiect Traed ar y Ddaear yn fenter gymdeithasol sydd wedi ennill gwobr gyda hanes da dros 10 mlynedd (sefydlwyd 2006) yn cefnogi pobl i sicrhau newid positif yn eu bywydau drwy weithgareddau awyr agored ystyrlon. Mae pob ceiniog rydyn ni’n ei hennill yn mynd i gefnogi ein gwaith i newid bywydau a chreu byd hapusach a mwy.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am sut mae Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar ABM yn gweithio gyda ‘D2E’ ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaeth.


 phwy all eich MT gysylltu?

Gall eich MT gysylltu â Heidi McGregor ar (01639) 683216 rhwng 9.00am to 5.00pm, Dydd Llun i ddydd Gwener a gofyn am ffurflen atgyfeirio.