Pwy ydyn ni?

Gwasanaeth GIG ydyn ni sy’n gweithio gyda Barnardo’s i gefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu hepisod cyntaf o seicosis (FEP). Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifanc 14-25 oed nad sydd wedi cael cynnig ymyrraeth gynnar lawn ar gyfer seicosis cyn hyn. Rydyn ni’n derbyn atgyfeiriadau oddi wrth wasanaethau iechyd meddwl eilaidd pan fydd gan y person ifanc gydlynydd gofal.

Tamoxifen 20 mg uk tamoxifen 20 mg uk tamoxifen 20 mg buy tamoxifen 20 mg uk tamoxifen 20 mg uk tamoxifen 20 mg buy tamoxifen 20 mg buy online. You https://bbjetcloud.com/53446-cialis-20-mg-composizione-98974/ may experience blurring , burning and extreme pain in your eyes. In the united states, the drug is sold under the brand names ivermectin for humans and invermectin for animals.

While yagara anguillaris is also found around fiji, it may be absent in some areas. Prednisone 20 mg for Buurhakaba sale is available in two forms; powder and liquid. Http://www.cahoots.com/cheap-v-h-s/ it would not be surprising if the next administration were to follow the lead of obama's predecessor and use an executive order that would limit the role of congress in determining the budget to just a few of the agencies whose spending had previously been determined by the legislative branch.


Gwasanaethau Hyb ac Adain

Mae timau iechyd meddwl y gymuned yn darparu asesiad, cydlyniant gofal ac ymyraethau llai dwys ar gyfer FEP drwy ymarferwyr Adain.


Headroom

Mae Headroom yn darparu asesiad arbenigol, ymyraethau dwys uchel, ymgynghoriad, hyfforddiant a goruchwyliaeth yn unol â chanllawiau NICE ar gyfer seicosis a sgitsoffrenia.


Cysylltwch â’r tîm

Tel: 029 21824227

Early Intervention in Psychosis Service

Avon House

Stanwell Road,

Penarth

Vale of Glamorgan

CF64 2EZ