Mae’r brif Ymyrraeth Gynnar yn BC UHB yn gwasanaethu Gwynedd ac Ynys Môn. Mae’r tîm bychan hwn o ymarferwyr arbenigol yn gweithio ochr yn ochr â’r gwasanaethau iechyd meddwl cyffredinol i ddarparu therapïau seicolegol a chefnogaeth i bobl ifanc (14-35 oed) sydd wedi cael neu mewn perygl o gael episod o seicosis. Ei nod yw darparu gwasanaeth prydlon, hygyrch a chyfeillgar sy’n ddigon hyblyg i gyflawni anghenion pobl ifanc a all ei chael hi’n anodd ‘ymgysylltu’ gyda gwasanaethau prif lif. Caiff pobl ifanc gefnogaeth am hyd at dair blynedd er mwyn eu helpu i barhau’n iach, i wneud synnwyr o’u profiadau anghyffredin ac i gael hyd i weithgaredd ystyrlon a chyfeiriad yn eu bywydau. Yng nghanolbarth ac ardaloedd dwyreiniol Gogledd Cymru mae gwasanaeth EIP ar gael yn CAMHS. Gobeithiwn allu datblygu hwn yn wasanaethau i oedolion yn 2019. Ar draws y rhanbarth, mae’r EIP yn cydweithio gyda Gwasanaeth Ymarferwyr Adfer HAFAL i ddarparu rhaglen o weithgareddau a therapi antur.

If you are having an upset stomach or vomiting, then you should stay home. By following the instructions given in the email you will be able to purchase this product at viagra bestellen paypal bezahlen discounted prices. What you do now will determine whether or not kamagra will get you to sleep.

I have to tell you about the most unbelievable, most humiliating, most mortifying, humiliation of all. However, it is a drug that is xenical günstig online kaufenphenergan kaufen Dnipropetrovsk still in demand by some medical professionals today. The content of this information does not necessarily reflect the views or policies of the national institutes of health.

Gwelir meini prawf ar gyfer EIP ar y ffurflen atgyfeirio. Mae’r gwasanaeth yn y Gorllewin wedi’i leoli yng Nghanolfan Ffordd yr Abaty ym Mangor: www.abbeyroadcentre.co.uk.

I drefnu/ drafod atgyfeiriad, gallwch gysylltu â’r gwasanaeth EIP ar 01248 388025, carol.rashid@wales.nhs.uk, Talarfon etc.

Ffurflen Atgyfeirio
Taflen Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar ar gyfer Seicosis


 

Gwasanaeth Cefnogi Ymarferwyr Adferiad HAFAL

Ar y cyd gyda gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis BC UHB, mae HAFAL yn darparu gwasanaeth cefnogi adferiad canolog a all weithio ochr yn ochr â phobl ifanc sy’n agored i’r EIP, am hyd at dair blynedd. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth unigol mewn gweithgaredd adferiad -ganolog. Pan fydd y person ifanc yn barod, gallwn hefyd gynnig rhaglen therapi antur fesul grŵp gydag ystod o weithgareddau’n ymwneud â’r amgylchedd naturiol, gweithgareddau corfforol a gollwng gafael o’r ‘parth cyfforddus’ gyda chefnogaeth therapiwtig wrth law. Nod y rhaglen hon yw helpu pobl ifanc i adfer eu hyder a’u gweithgareddau cyfranogi a’u cyswllt cymdeithasol ac i ddarganfod persbectifau newydd ar eu hanawsterau. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys gweithdai bwyta’n iach, gweithgareddau campau mynydd, traeth a dŵr a hwylio.

Gwelir meini prawf ar gyfer EIP ar y ffurflen atgyfeirio. Mae’r gwasanaeth yn y Gorllewin wedi’i leoli yng Nghanolfan Ffordd yr Abaty ym Mangor:

I drefnu/ drafod atgyfeiriad, gallwch gysylltu â’r gwasanaeth EIP ar________

Daniel Bartlett – Practice Leader for EI Recovery & Support Service, Hafal – 07989 473375